blumiks.pl Blumiks WAPRO WF-MAG WF-FAKIR WF-Kaper WF-Best Warszawa aktualizacja wdro?enia szkolenia Warszawa U...

blumiks.pl
Title: Blumiks WAPRO WF-MAG WF-FAKIR WF-Kaper WF-Best Warszawa aktualizacja wdro?enia szkolenia Warszawa U...
Keywords: Blumiks, WAPRO, wf-mag, oprogramowanie, programy, dla firm, asseco wapro, program do fakturowania, Oprogramowanie Asseco WAPRO, Wf-Kaper, Wf-Fakir, Wf-Gang, Wf-Best, Wf-Mobile, Wf-Crm, Wf-Analizy, Wf...
Description: Aktualizacja, Wdro?ena, szkolenia, WF-MAG, WF-KAPER, Wf-Fakir, Wf-Gang, Wf-Best, Wf-Mobile, Wf-Crm, Wf-Analizy, Wf-bud?et, blumix ,Warszawa URSYNóW pomoc telefoniczna, naprawa baz danych, opieka serwisowa
blumiks.pl is ranked 23140860 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $3,721. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. blumiks.pl has 43% seo score.

blumiks.pl Information

Website / Domain: blumiks.pl
Website IP Address: 85.128.225.37
Domain DNS Server: ns1.nazwa.pl,ns2.nazwa.pl,ns3.nazwa.pl

blumiks.pl Rank

Alexa Rank: 23140860
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

blumiks.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $3,721
Daily Revenue: $10
Monthly Revenue $305
Yearly Revenue: $3,721
Daily Unique Visitors 938
Monthly Unique Visitors: 28,140
Yearly Unique Visitors: 342,370

blumiks.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Sun, 31 Jul 2016 00:23:14 GMT
Server Apache/2

blumiks.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Blumiks 1 0.41%
WAPRO 3 0.89%
wf-mag 8 2.90%
oprogramowanie 0 0.00%
programy 0 0.00%
dla firm 0 0.00%
asseco wapro 0 0.00%
program do fakturowania 0 0.00%
Oprogramowanie Asseco WAPRO 0 0.00%
Wf-Kaper 6 2.90%
Wf-Fakir 5 2.41%
Wf-Gang 2 0.83%
Wf-Best 5 2.10%
Wf-Mobile 0 0.00%
Wf-Crm 2 0.71%
Wf-Analizy 2 1.19%
Wf... 0 0.00%

blumiks.pl Traffic Sources Chart

blumiks.pl Similar Website

Domain Site Title
wf-mag.pl WF-Mag - Program magazynowy, Program do fakturowania
wfcomputerpr.com WF Computer, WF Computer Services
wfcares.com WF Cares
imobiliariawf.com :: IMOBILIARIA WF ::
walnutfinance.com wf | Home
wfvideo.com.br WF Vídeo
wfshop.org WF Shop
wfphoto.co.uk WF Photo
womensfoundationnc.org WF HOME
wf-cheat.com wf-cheat.com

blumiks.pl Alexa Rank History Chart

blumiks.pl aleax

blumiks.pl Html To Plain Text

Blumiks WAPRO WF-MAG WF-FAKIR WF-Kaper WF-Best Warszawa aktualizacja wdro?enia szkolenia Warszawa URSYNóW Mapa strony Szkolenia Wdro?enia Serwis Prowadzimy szkolenia zakresu obs?ugi programów WF-Mag, WF-Fakir, WF-Kaper, WF-Best dla u?ytkowników jak kadry zarz?dzaj?cej. Szkolenia mog? obejmowa? dowoln? gróp? informacji aplikacji WAPR. Program szkolenia jest dopasowywany do indywidualnych potrzeb klienta. Wdro?enie systemu to dzia?ania zwi?zane z rozpocz?ciem wspó?pracy z nowym systemem. Maj? one na celu usprawni? proces obs?ugi klienta, oraz u?atwi? analiz? wyników firmy. Pierwszym etapem jest analiza zapotrzebowania firmy... Modyfikacje i zmiany programistyczne celem dostosowania aplikacji do potrzeb klienta. A w tym: - tworzenie raportów i zestawień. - zmiany oraz tworzenia nowych funkcjonalno?ci. - import, eksport - aktualizacje WF-MAG ... Sprzeda? oprogramowania Wsparcie techniczne WF-Mag Sprzeda? i Magazyn ? Aktualizacje licencji Wapro WF-Mag, WF-Fakir, WF-Kaper ... ? Tworzenie nowych raportów i zestawień. ? Bie??ca pomoc u?ytkownikom. ? Optymalizacja oraz przywracanie spójno?ci baz danych programów WAPRO (naprawa baz danych WF-MAG, WF-FAKIR, WF-KAPER, WF-BEST.). ? Instalacja systemów operacyjnych. ? Instalacja oraz administracja systemów MS Windows SERWER. ? Instalacja, administracja MS SQL serwer. WF-Kaper Ksi?ga podatkowa i rycza?t WF-Gang Kadry p?ace WF-Fakturka Fakturowanie WF-Best ?rodki trwa?e WF-Analizy Analizy wielowymiarowe WF-CRM: Zarz?dzanie kontaktami Panda: Program antywirusowy Wspó?pracujemy z: Aktualne wersje WF-Fakturka 7.90.0 WF-Mag 7.90.0 WF-Mag Mobile2 7.90.0 WF-Kaper 7.90.0 WF-Fakir 7.90.0 WF-Gang 7.90.0 WF-Best 7.90.0 WF-Analizy 7.90.0 WF-CRM 7.90.0

blumiks.pl Whois

Domain Name: BLUMIKS.PL